PSA onderzoek - Vertrouwenspersoon Westland

Ga naar de inhoud
CONTACT
Telefoon:
0174 - 23 77 03
Bezoek- en postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
E-mail:
info@westland-arbo.nl
Route:
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is één van de grootste risico’s in organisaties. Ruim 30% van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan Psychosociale arbeidsbelasting.
Vertrouwenspersoon Westland biedt in samenwerking met SKB de oplossing met betrouwbaar en verdiepend PSA onderzoek.
Onze gevalideerde Psychosociale arbeidsbelasting vragenlijst is door de Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeeld als valide en betrouwbaar en voldoet aan alle eisen die gesteld worden om PSA te meten.

Je krijgt een betrouwbare risico-inventarisatie van de psychosociale arbeidsrisico's werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag (ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld, pesten en discriminatie) én oplossingsrichtingen om het risico op burn-out, verzuim, uitval en prestatieverlies te verminderen.
Verplichting Arbowet PSA in RI&E
Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht om ongewenst gedrag en werkdruk te voorkomen en zoveel mogelijk te beperken. Neem PSA dus mee in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Tevens is het bij SKB mogelijk om de Psychosociale arbeidsbelasting vragenlijst toe te voegen aan een ander werkbelevingsonderzoek. Bijvoorbeeld in het kader van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).
PSA gericht aanpakken
Psychosociale arbeidsbelasting wordt op individueel niveau en op groepsniveau in kaart gebracht. Voor beide niveaus worden concrete oplossingen aangedragen.
Op individueel niveau krijgt elke respondent direct een eigen Persoonlijk adviesrapport over zijn ‘’PSA-status’’ en tips om daar waar mogelijk te verbeteren.
Op groepsniveau wordt de ‘’PSA status’’ kort en bondig samengevat in een groepsrapportage.
Combineer PSA met een Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Wist je dat je een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) heel goed met een PSA vragenlijst kunt combineren? Zo krijg je in één keer alle inzichten die je nodig hebt. En hoef je niet dubbel te meten. Hierdoor bespaar je veel tijd en kosten én voorkom je vragenlijst moeheid bij je medewerkers. Drie dubbele winst dus!

Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG Naaldwijk
0174 - 72 93 99
Bezoekadres:
Graanveld 33b
2671 ZN Naaldwijk
Postadres:
Prins Hendrikstraat 39-41
2671 JG  Naaldwijk
Telefoon: 0174-72 93 99

Email:
info@vp-westland.nl
Terug naar de inhoud